Well Management, Thailand ที่ปรึกษาระบบงานโรงแรม การตลาดโรงแรม การตลาดออนไลน์และโปรแกรมใช้งานในโรงแรม.
wellmanagement
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอ การตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเราการทำงานโปรแกรมใช้งาน
บริการที่ปรึกษาโครงการผู้ลงทุน
บริการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บริการที่ปรึกษาค่าเช่าทรัพย์สิน
การต่อสัญญาเช่าเจรจาต่อรอง
บริการศึกษาศักยภาพทรัพย์สิน
เพื่อการลงทุน ซื้อขาย
บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
บริการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนซื้อ
จำนอง ขายฝาก
บริการที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ
บริการที่ปรึกษาการลงทุน อพาร์ทเม๊นท์
หอพัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อด่วนโทร: 086 5541515

กลยุทธการตลาด

กลยุทธการตลาดที่ดีและครอบ
คลุมการคั้นหาอย่างได้ผลโดยการ
เรียนรู้และจากการคำแนะนำ
วิเคราะห์โดยการพิสูจน์โดยตรง
ด้วยการตลลาดออนไลน์ขายตรงสู่
ลูกค้าซึ่งในปัจจุบันโรงแรมและ
ธุรกิจการท่องเที่ยวนำมาใช้กัน
อย่างหลากหลายสิ่งที่เราเตรียมไว้
ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยว
ชาญและมี ประสบการณ์ที่คอยให้
คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์
ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เรา
จัดเตรียมเทคโนโลยีและคำตอบไว้
ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ
ของท่านได้ขยายศักยภาพใน
อนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสมรวม
ถึงราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่> เพื่อติดต่อสอบถามเราได้โดยตรง


Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....
Program Provided (โปรแกรมใช้งานต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้)
โปรแกรมระบบขนส่ง WELLTransport
โปรแกรมบริหารสมาชิก Member
โปรแกรมบริหารกิจการร้านอาหาร Restaurant
โปรแกรมบริหารงานโรงแรม WELL Front Office
โปรแกรมจัดเก็บค่าเช่า Super Rent
โปรแกรมบริหารร้านค้าปลีก WellMart
โปรแกรมเจ้ามือหวย Richy
โปรแกรมจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน Pay Window
โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Electronic Filing Cabinet

 


                         ถัดไป             

 


การตลาด | การตลาดออนไลน์ | ฝึกอบรม |จัดหาบุคคลากร | โปแกรมโรงแรม |


สร้างเวปใหม่

จดทะเบียนเวปไซด์ใหม่
รับจัดทำเวปไซด์

เช่าพื้นที่วางเวปไซด์์์(Host)
โปรแกรมจองห้องพักผ่านเวปไซด์
โปรแกรมจองห้องพักสำหรับเอเยนต์ทัวร์
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับโรงแรม

Partner Link

Hotel Solution
Share |
 
 

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอการตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเราการทำงาน :

English Thai
Copyright All Rights Reserved © Well Management & Hotel Solution