Well Management, Thailand ֡кҹç õҴç õҴ͹Źҹç.
wellmanagement
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอ การตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเรา÷ӧҹ :
á÷ͧ
ǡ÷ͧ

กลยุทธการตลาด

กลยุทธการตลาดที่ดีและครอบคลุมคันาอย่างได้ผลโดยการเรียนรู้และจากการคำแนะนำวิเคราะห์โดยการพิสูจน์โดยตรงด้วยการตลลาดออนไลน์ขายตรงสู่ลูกค้าซึ่งในปัจจุบันโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวนำมาใช้กันอย่างหลากหลายสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เรจัดเตรียมเทคโนโลยีและคำตอบไว้ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านได้ขยายศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสมรวมถึงราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่> เพื่อติดต่อสอบถามเราได้โดยตร


Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

มาเริ่มกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เดี๋ยวนี้

อีมาร์เก็ตคือกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดกว่าทุกๆวิธีการที่มีในปัจจุบันเป็นช่องทางที่สะดวกรวมถึงการจัด
เตรียมการตลาดที่แข็งแกร่งในกลยุทธ์ระบบค้นหาในเวปไซด์ (Search engine marketing), อีเมลล์มาร์ เก็ตติ้ง (e-mail marketing) กลยุทธ์ในกลุ่มลูกค้าอีเมลล์ กลุ่มตลาดโฆษณาในเวปไซด์ (Web sponsor) และเวปลิ้งค์ ป๊อบปูล่าและอื่นๆของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ภายใต้กรอบงานของโรงแรม

WMS จัดเตรี่ยมข้อมูลความรู้ในเชิงลึกและบุคคลากรที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะไว้ให้ท่านเพื่อศักยภาพการ ตลาดออนไลน์ของท่านประสบความสำเร็จสูงสุด

อีมาร์เก็ตติ้งรูปแบบหลากหลายสามารถดำเนินการเข้าถึงเป้าหมายโดยตรงสู่ลูกค้าในระยะสั้นหรือระยะยาว แล้วแต่เรื่องมือที่ใช้ที่เจาะจงไปสู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้ารูปแบบการตลาดแบบอีมาร์เก็ตที่เราจัดเตรียมให้ท่าน ต่างๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะนำไปใช้ในระบบงานของท่าน เช่น

 • Search Engine Marketing
 • Email Marketing
 • Link Popularity
 • Online Sponsorships
 • And to a lesser extend focus on Display Advertising (banner ads)

เวลเมเนจเมนท์ แอนด์ โซลูชั่น บริการตลาดออนไลน์ รวมถึงกลยุทธ์สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงแรมรวบรวม ปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานโรงแรมรวมไปถึงระบบบัญชีงบประมาณ คอมพิวเตอร์หลากหลายทั้งหมดรวม ถึงความเหมาะสมกับสถานะภาพของสถานที่ซึ่งทั้งหมดนี้ปกติรวมถึงกลยุทธ์ ที่รวมอยในรายละเอียดด้านล้าง

Search Engine Marketing:

 • Organic/Natural Listings
 • Paid Inclusion
 • Keyword Marketing (Pay-per-click marketing - PPC)
 • Local Search Marketing

Email Marketing:

 • Email Capture Strategy
 • Email Marketing to Own opt-in list
 • Travel agent email marketing
 • Meeting planner email marketing
 • Email sponsorships on email newsletters to important customer segments (e.g. spa, wedding, honeymoon, meetings, golf, lifestyles, etc)

Link Popularity:

 • Link Creation Strategies
 • Link Popularity Strategy

Online Sponsorships:

 • Destination sites
 • Customer segment affinity sites
 • Travel and hotel directories
 • Email sponsorships
 • Lifestyle activity sites

กรุณากรอกข้อความ < คลิกที่นี่ > เพื่อแนะนำเกี่ยวกับท่านและความประสงค์ของท่านเล็กน้อยและเราจะ ติดต่อกลับไปยังท่านโดยด่วนใช้ Form นี้เพื่อตรวจสอบส่วนการตลาดออนไลน์ของท่าน ฟรี < คลิก > โดยผ่านทางเวปไซด์ของท่านสำหรับอินเตอร์เนทมาร์เก็ตติ้งของท่าน

Partner Link

Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

 

การตลาด | การตลาดออนไลน์ | ฝึกอบรม |จัดหาบุคคลากร | โปแกรมโรงแรม |


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอการตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเรา÷ӧҹ :

English Thai
Copyright All Rights Reserved © Well Management & Hotel Solution