Well Management, Thailand ֡кҹç õҴç õҴ͹Źҹç.
wellmanagement
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอ การตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเรา÷ӧҹ :
á÷ͧ
ǡ÷ͧ

กลยุทธการตลาด

กลยุทธการตลาดที่ดีและครอบคลุมคันาอย่างได้ผลโดยการเรียนรู้และจากการคำแนะนำวิเคราะห์โดยการพิสูจน์โดยตรงด้วยการตลลาดออนไลน์ขายตรงสู่ลูกค้าซึ่งในปัจจุบันโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวนำมาใช้กันอย่างหลากหลายสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เรจัดเตรียมเทคโนโลยีและคำตอบไว้ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านได้ขยายศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสมรวมถึงราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่> เพื่อติดต่อสอบถามเราได้โดยตร


Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

Hotel marketing

การจัดการการตลาดและการตลาดแผนใหม่ สนอการบริการที่ครบวงจร

 • รับออกแบบเวปไซด์ด้วยโปรแกรม (Macromedia Dreamweaver, PHP, Flash Media,etc.)ด้วยราคากันเอง หน้าแรก 1000/- บาท หนัาต่อไป 700/-บาท (ดูแลให้ตลอดกรณีวาง host ที่เรา)
 • รับวางระบบรับจองห้องพักผ่านเวปไซด์(กรณีที่มีเวปไซด์แล้ว)สามารถจัดเก็บประวัติลูกค้าและเอเย่นต์สามารถส่งอีเมลล์ได้เพียงแค่คลิกครั้งเดียว15000/-บาทเท่านั้น (ขายขาด)ลงระบบให้จ่ายครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด
 • รับจดทะเบียนเวปไซด์ 500/-บาท ต่อปี / และดูแลเวปไซด์ (web hosting) 200/- บาทต่อเดือน
 • รับโปรโมท เวปไซด์ของโรงแรม (กรณีมีเวปไซด์แล้ว)ที่ google, yahoo, msn และ อีกเมเจอร์เซิร์ทเอนจินทั่วโลก
 • รับแก้ไขและแปลหน้าเวปไซด์ของโรงแรมให้เป็นภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น / เยอรมัน / สเปน / ฝรั่งเศส และอีก ฯลฯ เพื่อโปรโมทตลาดไปยังประเทศนั้นๆตามต้องการของตลาดลูกค้า
 • โปรแกรมค้นหาอีเมลล์ลูกค้าทั่วโลกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมและแพคเก็จโปรโมชั่น (email marketing)
 • โปรแกรมส่งอีเมลล์กรณีที่โรงแรมมีโปรโมชั่นใหม่ๆแถมอีเมลล์ลูกค้า100000 รายชื่อ(email marketing)
 • รับติดตั้งระบบซอฟแวร์โรงแรม เช่น โปรแกรม Comanche, Lenotre สำหรับฝ่ายห้องพักและห้องอาหารรวมถึงโปรแกรมระบบบัญชี
 • รับจัดระบบและอบรมระบบโรงแรมในแผนกต่างๆเช่น แผนกต้อนรับ แผนกรับจองห้องพัก ห้องอาหาร ห้องครัว (กุ๊กจากโรงแรมโอเรียลเต็ล) แผนกบัญชี (ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี)

เพิ่มเติมสำหรับโรงแรมที่มีปัญหาเรื่องระบบงาน
รับจัดอบรมหรือให้คำแนะนำหรือวางระบบให้

การจัดการธุรกิจของโรงแรมให้เป็นระบบ

 • กำหนดแผนการตลาด
 • รวบรวมรายงาน
 • จัดเรียบเรียงแฟ้มลูกค้าเอเย่นต์และบริษัทต่างๆ
 • ติดต่อและทำสัญญากับ เอเย่นต์ และ บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (มีเย่นต์ที่พร้อมทำสัญญามากกว่า 2,000 เอเย่นต์ทั่วโลกในขณะนี้ และลูกค้าเอเย่นต์ที่เป็นเวปไซด์มากกว่า 1,000,000 เวปไซด์ รวมถึงเซ็นเตอร์บุคกิ้งในต่างประเทศที่มีลิสรายชื่อเอเย่นต์ทั่วโลก เช่น  CRS, GDS (Amadeus, saber, Worldspan, Galileo, etc.)
 • จัดการการตลาดแผนใหม่อีมาร์เก็ตติ้ง
 • แก้ใขรายงานในระบบโปรแกรมของโรงแรม สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เช่น โปรมแกรม (Comanche, Fidelio, H.I.P.)
 • การดูรายงานยอดรายรับที่เป็นเครดิตและเงินสดหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร
 • แก้ใขเอกสารรายงานรายรับที่เป็นเงินสดของระบบโรงแรมให้ตรงกับความเป็นจริง
 • เพื่อจะได้ทราบรายรับที่เป็นเงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
 • การอ่านรายงานการขายและการตลาด
 • อบรมฝ่ายรับจองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าและการตลาดแผนใหม่.
 • ให้คำปรึกษาโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ

โรงแรมและการตลาด

 • ปรึกษาการตลาดและการรับจองห้องพัก.

ฝ่ายรับจองห้องพัก

 • การอบรมสู่ความสำเร็จของการรับจองห้องพัก
 • ธรรมชาติของการจองห้องพักของลูกค้าและการรับจองห้องพัก
 • การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า / เอเย่นต์ (Agent) ที่จองห้องพักและประวัติลงในระบบและเอกสารและพร้อมที่จะจัดการส่ง e-mail เป็น e-card เช่น ปีใหม่  / คริสมาส / วันเกิดลูกค้า ด้วยระบบการส่งเพียงแค่คลิกเดียว
 • โปรแกรมค้นหาอีเมลล์ลูกค้าทั่วโลกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมและแพคเก็จโปรโมชั่น
 • โปรแกรมส่งอีเมลล์กรณีที่โรงแรมมีโปรโมชั่นใหม่ๆ(แถมรายชื่อลูกค้า100000รายชื่อ)
 • การจัดประเภทของการจองบุคกิ้ง
 • การจัดการกับบุคกิ้งในแต่ละรายการที่มีการจองเข้ามา
 • การจัดการกับบุคกิ้งที่เข้ามาเป็นหมู่คณะ
 • การกำหนดและวางแผนควบคุมห้องว่างกับสำหรับการรับจองห้องพัก
 • การจัดการและป้องกันปัญหาโดยทั่วๆไปที่จะเกิดกับการรับจองห้องพัก
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ใขบุคกิ้ง
 • การปิดรอบงานของเรสเซอร์เวชั่นในแต่ละวัน
 • สรุปรวบรวมและรายงาน

 

Partner Link

Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

 

การตลาด | การตลาดออนไลน์ | ฝึกอบรม |จัดหาบุคคลากร | โปแกรมโรงแรม |


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอการตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเรา÷ӧҹ :

English Thai
Copyright All Rights Reserved © Well Management & Hotel Solution