Well Management, Thailand ֡кҹç õҴç õҴ͹Źҹç.
wellmanagement
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอ การตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเรา÷ӧҹ :
á÷ͧ
ǡ÷ͧ

กลยุทธการตลาด

กลยุทธการตลาดที่ดีและครอบคลุมคันาอย่างได้ผลโดยการเรียนรู้และจากการคำแนะนำวิเคราะห์โดยการพิสูจน์โดยตรงด้วยการตลลาดออนไลน์ขายตรงสู่ลูกค้าซึ่งในปัจจุบันโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวนำมาใช้กันอย่างหลากหลายสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เรจัดเตรียมเทคโนโลยีและคำตอบไว้ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านได้ขยายศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสมรวมถึงราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่> เพื่อติดต่อสอบถามเราได้โดยตร


Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

   การจัดการธุรกิจของโรงแรมให้เป็นระบบและฝึกอบรม

   จัดระบบงานและฝึกอบรมส่วนงานบริการ(Operation set up) และงานส่วนหลัง (Back office)
    • ฝึกอบรมงานฝ่ายห้องพัก (Front office / Housekeeping)
    • ฝึกอบรมงานฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม
    • ฝึกอบรมงานฝ่ายครัวพร้อมทำเมนูจากเชฟโรงแรมระดับ 5 ดาว
    • ฝึกอบรมงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคล
    • ฝึกอบรมฝ่ายขายและการตลาด
    • ฝึกอบรมฝ่ายสำรองห้องพัก

   โรงแรมและการตลาด

   • กำหนดแผนการตลาด
   • รวบรวมรายงาน
   • จัดเรียบเรียงแฟ้มลูกค้าเอเย่นต์และบริษัทต่างๆ
   • ติดต่อและทำสัญญากับ เอเย่นต์ และ บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (มีเย่นต์ที่พร้อมทำสัญญามากกว่า 2,000 เอเย่นต์ทั่วโลกในขณะนี้ และลูกค้าเอเย่นต์ที่เป็นเวปไซด์มากกว่า 1,000,000 เวปไซด์ รวมถึงเซ็นเตอร์บุคกิ้งในต่างประเทศที่มีลิสรายชื่อเอเย่นต์ทั่วโลก เช่น  CRS, GDS (Amadeus, saber, Worldspan, Galileo, etc.)
   • จัดการการตลาดแผนใหม่อีมาร์เก็ตติ้ง
   • แก้ใขรายงานในระบบโปรแกรมของโรงแรม สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เช่น โปรมแกรม (Comanche, Fidelio, H.I.P.)
   • การดูรายงานยอดรายรับที่เป็นเครดิตและเงินสดหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร
   • แก้ใขเอกสารรายงานรายรับที่เป็นเงินสดของระบบโรงแรมให้ตรงกับความเป็นจริง
   • เพื่อจะได้ทราบรายรับที่เป็นเงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
   • การอ่านรายงานการขายและการตลาด
   • อบรมฝ่ายรับจองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าและการตลาดแผนใหม่.
   • ให้คำปรึกษาโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ
   • ปรึกษาการตลาดและการรับจองห้องพัก.

   

Partner Link

Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

 

การตลาด | การตลาดออนไลน์ | ฝึกอบรม |จัดหาบุคคลากร | โปแกรมโรงแรม |


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอการตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเรา÷ӧҹ :

English Thai
Copyright All Rights Reserved © Well Management & Hotel Solution