html templates
Mobirise

การตลาดโรงแรม, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย:

การจัดการการตลาดและการตลาดแผนใหม่ (Media marketing) เสนอการบริการที่ครบวงจร

รับออกแบบเวปไซด์ด้วยโปรแกรม (Macromedia Dreamweaver, PHP, Flash Media,etc.)ด้วยราคากันเอง  (ดูแลให้ตลอดกรณีวาง host ที่เรา)
รับวางระบบรับจองห้องพักผ่านเวปไซด์(กรณีที่มีเวปไซด์แล้ว)สามารถจัดเก็บประวัติลูกค้าและเอเย่นต์สามารถส่งอีเมลล์ได้เพียงแค่คลิกครั้งเดียว / รับจดทะเบียนเวปไซด์ / และดูแลเวปไซด์ (web hosting)  
รับโปรโมท เวปไซด์ของโรงแรม (กรณีมีเวปไซด์แล้ว)ที่ google, yahoo, msn และ อีกเมเจอร์เซิร์ทเอนจินทั่วโลก
รับแก้ไขและแปลหน้าเวปไซด์ของโรงแรมให้เป็นภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น / เยอรมัน / สเปน / ฝรั่งเศส และอีก ฯลฯ เพื่อโปรโมทตลาดไปยังประเทศนั้นๆตามต้องการของตลาดลูกค้า
โปรแกรมค้นหาอีเมลล์ลูกค้าทั่วโลกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมและแพคเก็จโปรโมชั่น (email marketing)
โปรแกรมส่งอีเมลล์กรณีที่โรงแรมมีโปรโมชั่นใหม่ๆแถมอีเมลล์ลูกค้า100000 รายชื่อ(email marketing)
รับติดตั้งระบบซอฟแวร์โรงแรม เช่น โปรแกรม Comanche, Lenotre สำหรับฝ่ายห้องพักและห้องอาหารรวมถึงโปรแกรมระบบบัญชี
รับจัดระบบและอบรมระบบโรงแรมในแผนกต่างๆเช่น แผนกต้อนรับ แผนกรับจองห้องพัก ห้องอาหาร ห้องครัว (กุ๊กจากโรงแรมโอเรียลเต็ล) แผนกบัญชี (ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี)
เพิ่มเติมสำหรับโรงแรมที่มีปัญหาเรื่องระบบงาน
รับจัดอบรมหรือให้คำแนะนำหรือวางระบบให้

การจัดการธุรกิจของโรงแรมให้เป็นระบบ
กำหนดแผนการตลาด
รวบรวมรายงาน
จัดเรียบเรียงแฟ้มลูกค้าเอเย่นต์และบริษัทต่างๆ
ติดต่อและทำสัญญากับ เอเย่นต์ และ บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (มีเย่นต์ที่พร้อมทำสัญญามากกว่า 2,000 เอเย่นต์ทั่วโลกในขณะนี้ และลูกค้าเอเย่นต์ที่เป็นเวปไซด์มากกว่า 1,000,000 เวปไซด์ รวมถึงเซ็นเตอร์บุคกิ้งในต่างประเทศที่มีลิสรายชื่อเอเย่นต์ทั่วโลก เช่น CRS, GDS (Amadeus, saber, Worldspan, Galileo, etc.)
จัดการการตลาดแผนใหม่อีมาร์เก็ตติ้ง
แก้ใขรายงานในระบบโปรแกรมของโรงแรม สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เช่น โปรมแกรม (Comanche, Fidelio, H.I.P.)
การดูรายงานยอดรายรับที่เป็นเครดิตและเงินสดหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร
แก้ใขเอกสารรายงานรายรับที่เป็นเงินสดของระบบโรงแรมให้ตรงกับความเป็นจริง
เพื่อจะได้ทราบรายรับที่เป็นเงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
การอ่านรายงานการขายและการตลาด
อบรมฝ่ายรับจองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าและการตลาดแผนใหม่.
ให้คำปรึกษาโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ
โรงแรมและการตลาด

ปรึกษาการตลาดและการรับจองห้องพัก.
ฝ่ายรับจองห้องพัก
การอบรมสู่ความสำเร็จของการรับจองห้องพัก
ธรรมชาติของการจองห้องพักของลูกค้าและการรับจองห้องพัก
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า / เอเย่นต์ (Agent) ที่จองห้องพักและประวัติลงในระบบและเอกสารและพร้อมที่จะจัดการส่ง e-mail เป็น e-card เช่น ปีใหม่ / คริสมาส / วันเกิดลูกค้า ด้วยระบบการส่งเพียงแค่คลิกเดียว
โปรแกรมค้นหาอีเมลล์ลูกค้าทั่วโลกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมและแพคเก็จโปรโมชั่น
โปรแกรมส่งอีเมลล์กรณีที่โรงแรมมีโปรโมชั่นใหม่ๆ(แถมรายชื่อลูกค้า100000รายชื่อ)
การจัดประเภทของการจองบุคกิ้ง
การจัดการกับบุคกิ้งในแต่ละรายการที่มีการจองเข้ามา
การจัดการกับบุคกิ้งที่เข้ามาเป็นหมู่คณะ
การกำหนดและวางแผนควบคุมห้องว่างกับสำหรับการรับจองห้องพัก
การจัดการและป้องกันปัญหาโดยทั่วๆไปที่จะเกิดกับการรับจองห้องพัก
การเปลี่ยนแปลงแก้ใขบุคกิ้ง
การปิดรอบงานของเรสเซอร์เวชั่นในแต่ละวัน
สรุปรวบรวมและรายงาน

Address

Well H & T Co., Ltd
200/445 Kanda Village, T. Pantainorasingh, Maung Samut Sakhon 74000

Contacts

Email: info@wellmanagement.net
Phone: +6(0) 8 6554 1515
Line PH: 0865541515