amp templates

สิ่งที่เรานำเสนอ

Mobirise

ที่ปรึกษาเรื่องโรงแรม-การตลาดและตลาดออนไลน์โรงแรมครบวงจร 

เราคือกลุ่มผู้บริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ตรงจากสาขาต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมทุก สาขาโดยการรวมตัวกันในกลุ่มประเภทงานต่างๆอธิฯสมาคมผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า FOMA (Front Office Managers Alliance) /สมาคมฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงแรม HOSEG (Hotel Security)สมาคมแม่บ้าน /สมาคมเชฟ /สมาคมอาหารเดรื่องดื่ม / บุคคลและฝึกอบรม เป็นต้น

กลยุทธการตลาดออนไลน์กระจายตรงสู่ผู้ซื้อในตลาดอีมาร์เก็ตเราสามารถช่วยท่านพัฒนาอย่างได้ผล และเพิ่มศักยภาพในเรื่องการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงมากขึ้นสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ที่อยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เราจัดเตรียมเทคโนโลยีและคำอบไว้ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านได้ขยายศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสม รวมถึง ราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่ > เพื่อขอคำปรึกษาด่วน...!!!.

เราให้อะไรกับท่านบ้าง:

สิ่งที่เราจัดเตรียมไวัให้กับท่าน:

เสนอการบริการที่ครบวงจร

รับออกแบบเวปไซด์ด้วยโปรแกรม (Macromedia Dreamweaver, PHP, Flash Media,etc.)เธ”้วยราคากันเองเน‚เธฎเธชเธ•เธดเน‰เธ‡ (hosting)

รับโปรโมท เวปไซด์ของโรงแรม (กรณีมีเวปไซด์แล้ว)ที่ google, yahoo, msn และ อีก หลากหลายเมเจอร์เซิร์ทเอนจินทั่วโลก

รับแก้ไขและแปลหน้าเวปไซด์ของโรงแรมให้เป็นภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น / เยอรมัน /สเปน / ฝรั่งเศสและอีก ฯลฯ เพื่อโปรโมทตลาดไปยังประเทศนั้นๆตามต้องการของตลาดลูกค้า

โปรแกรมค้นหาอีเมลล์ลูกค้าทั่วโลกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมและแพคเก็จ
โปรโมชั่น(email marketing)
โปรแกรมส่งอีเมลล์กรณีที่โรงแรมมีโปรโมชั่นใหม่ๆแถมอีเมลล์ลูกค้า100000 รายชื่อ
(email marketing)
รับติดตั้งระบบซอฟแวร์โรงแรม เช่น โปรแกรมหรับฝ่ายห้องพักและห้องอาหารรวมถึงโปรแกรมระบบบัญชี
รับจัดระบบและอบรมระบบโรงแรมในแผนกต่างๆเช่น แผนกต้อนรับ แผนกรับจองห้องพัก
ห้องอาหาร ห้องครัว (กุ๊กจากโรงแรมโอเรียลเต็ล) แผนกบัญชี (ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี)
เพิ่มเติมสำหรับโรงแรมที่มีปัญหาเรื่องระบบงาน
รับจัดอบรมหรือให้คำแนะนำหรือวางระบบให้

1. การจัดการธุรกิจของโรงแรมให้เป็นระบบ

กำหนดแผนการตลาด
รวบรวมรายงาน
2. จัดระบบฝ่ายขายและการตลาด

จัดเรียบเรียงแฟ้มลูกค้า เอเย่นต์ และ บริษัทต่างๆ
ติดต่อและทำสัญญากับ เอเย่นต์ และ บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (มีเย่นต์ที่
พร้อมติดต่อทำสัญญามากกว่า 2000 เอเย่นต์ทั่วโลกในขณะนี้ และลูกค้าเอเย่นต์ที่เป็นเวปไซด์มากกว่า 1,000,000 เวปไซด์รวมถึงเซ็นเตอร์บุคกิ้งในต่างประเทศที่มีลิสรายชื่อเอเย่นต์ทั่วโลก เช่น CRS, GDS (Amadeus, saber, Worldspan, Galileo, etc.)

จัดการการตลาดแผนใหม่ อี มาร์เก็ตติ้ง
แก้ใขรายงานในระบบโปรแกรมของโรงแรม สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเช่นโปรมแกรม (Comanche,Fidelio,H.I.P.)
การดูรายงานยอดรายรับที่เป็นเครดิตและเงินสดหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร
แก้ใขเอกสารรายงานรายรับที่เป็นเงินสดของระบบโรงแรมให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อจะได้ทราบรายรับที่เป็น
เงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
การอ่านรายงานการขายและการตลาด
อบรมฝ่ายรับจองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าและการตลาดแผนใหม่.
ให้คำปรึกษาโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ
3. จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับงานและพร้อมอบรมย์ความรู้พื้นฐานกับงานนั้นๆ

จัดหาบุคคลากรในระดับบริหารสัญญาจ้างปกติหรือสัญญาจ้างพิเศษ
จัดหาพนักงานระดับปฏิบัติการสัญญาจ้าง 7 เดือน (เพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงโลว์ซีซั่น)
จัดหาพนักงานสัญญาจ้างปกติ

Mobirise

Hotel Marketing, Social Media Marketing: 

Hotel marketing systems set up.
Filing agent, company systems
Contracting agency over 2,000 agencies and 1,000,000 of website including CRS Center Reservation systems / GDS (Global Distribution System) such as Amadeus, saber, Worldspan, etc.
Set up new plan marketing (e-marketing)
Report modify for sales and management requested by computer
Systems (such as Comanche, Fidelio, Easyfo)
How to look up the revenue and cash flow report for management
Modify cash flow report (manual or Hotel solution)
How to look up marketing report
Training reservation staff to operate.
Hotel software program consult depend on Hotel systems.
Marketing & Reservation consult.
Setup social media marketing team to searching all such as facebook, Betaverse, IG, Twitter etc       

Mobirise

New strategies of Hotel business & solution 

Web page design: including domain name / web hosting space
Correction your website language, incase of you have website and need to add more language to major language such Japanese, Spanish, Italian, German, French etc.
Promote your website ranking result to all major search-engine such as google, yahoo, msn, dmoz, lycos, altavista, aol etc.
Hotel solution booking engine. You can manage live booking, guest profile, agent profile and incase of you need to e-mail to your agent partner or customer such as period of new year, guest birthday, or close allotment period etc. just one click can distribute to all.
Solution program to find all website, email, telephone number, fax number, all around the world just set keyword then waiting in 5 minutes time you’ll find many thousand website, email you need. (by Web Data Extractor or email spider)
You can send many email in one click by easy Email Direct Sender (1000 e-mail in few minutes)
Installation hotel program such Comanche, Lenotre for Front office, F&B including Accounting systems.
Hotel operation set up consult or operate such as Front Office System, Restaurant, and outlet, Kitchen, Accounting, also hotel telephone systems PABX Such as NEC, SIEMENS, LG etc.
*************************************************************************************************************

Address

Well H & T Co., Ltd
200/445 Kanda Village, T. Pantainorasingh, Maung Samut Sakhon 74000

Contacts

Email: info@wellmanagement.net
Phone: +6(0) 8 6554 1515
Line PH: 0865541515